top of page
EQUIP
TECNOLOGIES

OTEM2000 Green Solutions & Management S.L. vas ser fundada al gener del 2012 per l’Antoni Orti i l’Eva Carmona, essent la primera start-up a nivell mundial en oferir un ventall de tecnologies i solucions innovadores (totalment integrables) per a la generació local d’energia verda amb la finalitat de transformar les ciutats, industries i infraestructures en fonts de generació d’energia neta, fent-les més sostenibles, eficients i respectuoses amb el medi ambient.

 

Actualment l’Antoni és el Project & Product Manager d’OTEM2000 i l’Eva és la Responsable de Projectes de Sensibilització Ambiental. Ambdós es recolzen en  un equip internacional de professionals especialistes en el desenvolupament i gestió de projectes d’energies renovables, recuperació d’energia i de generació local d’energia verda. Formem un gran Clúster focalitzat en Clean Tech & Energy, amb la finalitat de introduir tots aquests innovadors conceptes en els sectors de la construcció, la marina, l'automoció i l’aviació.

 

La nostra experiència ens permet dur a terme amb total fiabilitat totes les fases d’un projecte: disseny personalitzat d’una solució, enginyeria mecànica i elèctrica, fabricació de la solució, instal·lació i posada en marxa del sistema i/o monitorització del rendiment de la instal·lació.

 

Els nostres principals valors són la innovació permanent en el sector de les energies verdes i el compromís social.

 

La nostra missió, ser un referent dissenyant i oferint solucions innovadores integrades de generació local d’energia que es tradueixen en un benefici social i pel medi ambient.  

La nostra visió, ser l’origen del canvi a un desenvolupament sostenible real, dins de la generació local d’energia.

 

Per al desenvolupament dels seus productes i projectes, OTEM2000 ha seleccionat les tecnologies més modernes, innovadores i eficients dins del sector de les energies renovables no convencionals.    

 

Aquestes tecnologies s'han emmarcat dins de 3 grans games: les actives, les passives y les mixtes.

 

Així, definim les tecnologies actives com a aquelles que aprofiten el tràfic de les persones i dels vehicles per a generar localment energia neta. És a dir, integrem uns mòduls generadors (siguin electromecànics o materials piezoelèctrics encapsulats en forma de malla) en el paviment, els quals transformen l'energia mecànica del vehicle o la persona en electricitat. A més tràfic, més electricitat generada. Aquesta tecnologia és la base de la nostra gama de  productes IME.

 

Les tecnologies passives es basen en elements fotovoltaics especials, perfectament integrats en el medi (ja sigui en les infraestructures o en els edificis). Aquesta és la base de la nostra gama de productes IIPV i BIPV.

 

I per últim, la tecnologia mixta o híbrida. Aquesta és una combinació de les anteriors, amb la finalitat de poder generar més en la mateixa superfície utilitzada. 

 

 

 

 

 

 

 

enerCITic®

OTEM2000 presenta enerCITic®, una plataforma que promou una nova filosofia medi ambienta urbana. És la part visible d'un gran equip d'empreses i tècnics que pensen en les generacions futures, en el desenvolupament sostenible i la conservació del planeta a través de la implantació de solucions energètiques basades en les energies renovables (siguin o no convencionals).  

 

Entenem per enerCITic®, un nou concepte de ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient, pensada per ser capaç de generar energia neta aprofitant el sol i el moviment de les persones i els vehicles, convertint-se així en una font generadora per la gestió eficient dels seus recursos i serveis, la informació i la comunicació amb el ciutadà mitjançant les TIC. 

 

La plataforma promou aquest concepte amb la finalitat de transformar les ciutats en "Smart Green Cities" i donar així solució al futur increment de la demanda d'energia que patiran com a conseqüència de l'augment i el trasllat de la població a elles. 

 

Les solucions presentades en la plataforma generaran energia neta en la ciutat per a que aquesta la consumeixi. Solucions innovadores que s'integren perfectament en el medi que aprofiten el que més hi ha a les ciutats per a generar-la: persones, vehicles i sol, principalment. Després aquesta energia serà gestionada i consumida eficaçment.  

bottom of page